Taekwondo 2020-03-01 22:16:56

Styret

 Leder: May-Lisbeth Fjeld
 Kasserer: Anette Paulshus Stordahl
 Sekretær: Mona Hauger

Nyheter

P.g.a smittefare fra Corona viruset stoppes all innetrening inntil videre (hallen/skoler/svømmehall)

Ny info vil komme når det er endringer.

11.03.2020
- admin

Visste du at det går å konkurrere innen mønster, kalt pomse og i kamp?
Nå har du muligheten.
Den 25.9. ble det avholdt et ekstraordinært årsmøte hvor det ble vedtatt
å oppta Taekwondo inn i Askim if.
Gruppen heter Askim if tae kwon do.

01.03.2020
- Taekwondo

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket