Fra dørene åpnet 21. november i 1937, har mange vertskap "tjenestegjort" i Skansehytta. I den første tiden drev Damegruppa stedet.


Einar Fager (før krigen)  

Ida og Thor Spjudvik 1940-1946 (flyttet til Hellerenga april 1946)

Henny og John Nygård 1947-1957

Ivar Karlstad 1957-19??

Jorunn og Øistein Jørstad 19??-1979

Raghild og leif Vidar Belgen 1979-1985

Aino Andresen og Lennart Øhrn1985-1988

Karin og Ingar Karlsen 1988-1996

Mona og Vidar Lindbeck 1996-1997

Anne og Bjørn Andresen 1997-1999

Marit og Steinar Gorseth 1999-2015

Mona og Vidar Lindbeck 2015-2017

Birgit Gjørwad og Kerstin Bystrøm Stavsholt 2017----