Informasjon

I Askim IF kreves det politiattest for alle med funksjoner som kan innebærere et tillits- eller ansvarforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Kontaktpersoner i Askim idrettsforening

Christer Bystrøm Tlf: 90119006/ email: politiattest@askimif.no

Søknadsskjema kan lastes ned
1: Søknad skjer på nett.   SØKNADSKEJMA

2: Politiet sender attesten tilbake til søker.

3: Søker leverer godkjent attest til gruppens kontaktperson for registrering.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Representanter for Askim IF har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Med vennlig hilsen
Styret i Askim idrettsforening

 

Generell info
Krav om politiattest i Askim idrettsforening

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Askim idrettsforening blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.
Det er ikke et krav at personen mottar lønn for oppdraget. Ulønnet frivillig aktivitet omfattes også av ordningen. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.