Her er en oversikt over tidligere tildelninger og stattutter for jubileumsfondet

  

 1995  Anne Berit Gudim  Orientering  15.000,-
 1996  Knut Erik Johnsen  Friidrett  15.000,-
 1997  Grethe Westgaard  Orientering  15.000,-
 1998  Merthe Hvitsten  Friidrett  15.000,-
 1999  Håkon Narvestad Grenager  Friidrett  15.000,-
 2000  Ingen    
 2001  Lars Skogmo  Friidrett  15.000,-
 2002  Kristoffer Skjolden  Svømming  15.000,-
 2003  Krister Haugen  Svømming  15.000,-
 2004  Heidi Bjørsrud  Friidrett  15.000,-
 2005  Sverre Magnus Huse  Friidrett  15.000,-
 2006  Vetle Aasland  Friidrett  15.000,-
 2007  Line Walega Lund  Svømming

 15.000,-

 2008  Ingen  -  -
 2009  Ingen  -  -
 2011  Julie Frøslev Mathisen  Friidrett  15.000,-
 2012  Elias Ottesen  Friidrett  10.000,-
 2012  Thor Henrik Raknerud  Friidrett  10.000,-
 2012  Knut Oscar skipperud  Svømming  10.000,-
 2013  Maria Sandvik  Friidrett  10.000,-
 2014  Inger Emilie Bryn Mathisen  Friidrett  15.000,-
 2015  Aleksander Nyberget  Friidrett  15.000,-
 2016  Fredrik Sandvik  Friidrett  15.000,-   ASKIM IF’s JUBILEUMSFOND – STATUTTER


1. Askim IF’s jubileumsfond er basert på «100-kroners-rullingen» og personlige gaver i forbindelse med 100 års jubileet i 1993.

   Årsmøtet i 2001 besluttet å øke fondets kapital til over kr. 100.000, låse og begrense utbetalingen til kapitalens avkastning.
   Delere av Askim IF’s eventuelle overskudd hvert år skal vurderes helt eller delvis tilført fondets kapital


2. Fondet ledes av et styre på 5 medlemmer valgt på siste årsmøte i Askim IF.

   Leder i foreningen er fast medlem. De øvrige medlemmene velges for en periode på 2 år.
   Fondsstyret konstituerer seg selv og velger leder og sekretær.

   Stipendet skal gir til medlemmer i Askim IF i aldersgruppen fra 14 til 22 år, som har vist lovende idrettslige resultater og
   som fortsatt vil satse seriøst på sin idrett innen foreningen. Stipendet kan også tildeles en av Askim IF’s grupper.


3. Det kan tildeles flere stipend pr år, totalbeløpet pr stipend ble hevet til kr. 20.000,- Dette beløpet er også totalbeløpet over tid
   til samme utøver. Totalrammen pr. år settes til kr. 40.000,-
   Dersom det ikke finnes kvalifiserte kandidater, forbeholder Fondsstyret seg retten til ikke å dele ut noen stipend det aktuelle året.


4. Tildeling av stipend gis etter begrunnende forslag fra foreningens grupper, og etter enstemmig beslutning i Fondsstyret.


5. Stipendet utdeles på foreningens årsmøte.


6. Stipendiatene skal innen neste års møte gi en kort rapport til Fondsstyret om hvordan stipendet er anvendt.


7. Statuttene har fra og med 2001 bindingstid på 10 år til 2011.
   Vedtektene kan endres med 2/3 flertall på et ordinært årsmøte i Askim IF.
   Vedtektene ble endret med 2/3 flertall på årsmøte i Askim IF 23.mars 2011, og 31.mars 2015


8. Statuttene til Askim IF’s jubileumsfond er en del av Reglementet til Askim IF.