Tidligere vinnere av Askimplaketten

2015 Lasse Jensen - Frivillig innsats

2014 Askim pike- og guttekorps / Øivind Woie

2013 Morten Hødal og Øivind Bakke - Folkeparkens venner

2012 Arne-Kristian Garseg - Frvillig innsats

2011 Kari Middelton og Rosa da Silva - Kunstnerisk arbeid og drivkraft for Vikingprosjektet, Svidd gummi.

2010 Askim IF Skigruppe - Stor innsats for å opprette og vedlikeholde skiløyper

2009 Thor Tveten – Friidrett og "Den gylne spaserstokk"

2008 Gunnar Halstvedt - Askim historielag

2007 Jan Richard Olsen – Fisk med oss

2006 Jarle Huseby- volleyballengasjement

2005 Harald P. Johnsen– lokalhistorisk engasjement

2004 Jan Bunes– det lokale musikkliv

2003 Damegruppa i Askim IF- drift av Skansehytta

2002 Torunn Bakken– musikkgruppa PULS

2001 Unni Andresen– gruvene i Romsåsen, David Eriksen- idrettsbevegelsen

2000 Arne Lystad– kunstnerisk og lokalhistorisk arbeid

1999 Tor Idland– virksomhet innen lokalhistorie, idrett og korps

1998 Håvard Lippestadog Harald Berg- Kraftfestivalen

1997 Hege Andersen- håndball

1996 Johan Glomvik– lokalhistorisk arbeid

1995 Askim helsesportslag

1994 Aslaug Oterholt- speiderarbeid


1993 Askim Idrettsforening

1992 Egil Gundersen– Kulturarbeid Frelsesarmeen

1991 Kjell Løkke - Arbeid i forbindelse med skisport

1990 Liv Skjolden - Askim BUs barneleikaring

1989 Randulf Kure – Askim historielag

1988 Erik Unaas - Askim Volleyballklubb

1987 Korsgård IF


1986 Ingar Broen Carlsen - Ungdomskoret Svaret


1985 Harald Øiestad - Yngres forening

1984
Hans Chr. Petersheim – Askim skolekorps
Alf S. Karlsen - AIF
Nidof Mathisen - Askim janitsjar


1983
Bjørn Tangen - Ebeneser juniorforening
Ljoyd Skalberg -Askim tennisforbund
Svein Erik Lunde -Blanda Drops

 

1982
Anne og Per Iversen – Museumsveien ungdomsklubb
Kristian Olsen - AIF
Valter N. Bakkene - Askim fotoklubb


Vurdering av alternativer og konsekvenser:


Ved tildeling har det blitt lagt vekt på at ulike deler av kulturlivet har blitt tilgodesett. På den måten har ikke prisen blitt oppfattet som en «musikk-» eller «idrettspris», men en generell kulturpris som henger høyt.

 


Administrasjonen fremmer ikke forslag til kandidat, men Formannskapet diskuterer seg fram til enighet.