Askim Idrettsforening æresmedlemmer

 

 1    Ole Frankrig                 Tildelt 1918     mors    
 2  Gunnar Skaarud  Tildelt 1918  mors
 3  Asbjørn Knudsen  Tildelt 1955  mors
 4  Johannes Holmerud                                     Tildelt1959            mors
 5  Alf S Karlsen  Tildelt 1976  mors
 6  Bjarne Thoresen  Tildelt 1978  mors
 7  Kristian Olsen  Tildelt 1978  mors
 8  Oscar Bergerud  Tildelt 1978   mors
 9  Randi Bergerud  Tildelt 1985  mors
 10  Ingeborg Berg  Tildelt 1985  mors
 11  Kjell Løkke  Tildelt 1993  
 12  Thor Tveten  Tildelt 1995  
 13   David E. Eriksen  Tildelt 2000  mors
 14  Karin Kleve Hagen  Tildelt 2007  mors
 15  Arne-Kristian Garseg  Tildelt 2015